Vraag / opmerking
Ervaring

"Manfred Buijs, deelnemer groep"

Ik doe nu ongeveer twee jaar mee bij een Herstelgroep. Ik heb zelf langdurig een harddrugs-verslavingsprobleem gehad dat mij veel afnam waaronder mijn waardigheid en zelfrespect.

Nadat ik eind 2015 was uitbehandeld bij de Jellinek en clean was heb ik me bij de groep aangemeld na een tip van mijn begeleider. Bij de eerste bijeenkomst die ik bijwoonde voelde ik direct veel herkenning en erkenning want alle deelnemers hadden dezelfde insteek, namelijk herstel van hun verslaving, alcohol of drugs.

Een ieder is hier gelijk en ieder krijgt dezelfde aandacht. Als iemand er slecht bij zit dan krijgt hij/zij de aandacht die dit verdient. Door te praten met elkaar maakt dit mij elke keer een stukje sterker in mijn doel om niet meer te gebruiken, dit is voor elk van ons het doel!

Mijn zelfvertrouwen groeit enorm door deel te blijven nemen aan deze groep. Ik blijf komen omdat deze groep bestaat uit lotgenoten. Wat ik prettig vind aan de groep is dat ik hier met andere deelnemers kan praten over onze strubbelingen met het “uit ons systeem krijgen” van de verslaving.

De feedback is ook vaak fijn om te krijgen, want een ander kan het net iets anders zien dan jij; samen kom je soms tot mooie inzichten.

Zonder deze groep zou mijn dagelijks leven er veel minder op geworden zijn en was ik niet zo gegroeid in mijn herstel zoals dat nu het geval is. Het vrije van de groep, je mag aanschuiven wanneer je dat wilt, is ook prettig, maar komt iemand een tijdje niet dan wordt er wel contact gezocht om te horen hoe het met je gaat. Dat vind ik een fijne gedachte.

Noot van de redactie: de groep die Manfred beschreef bestaat niet meer, Manfred is bij het Herstelbureau gebleven en werkt daar nu als vrijwilliger. Hij levert vanuit zijn ervaring een waardevolle bijdrage aan het teamoverleg en is onder andere actief op het gebied van voorlichting.