Vraag / opmerking
Cursussen 

GEO

1675,00
Waar

Vrijwilligersacademie Amsterdam, Keizersgracht 340-342

Wanneer

In februari 2020 gaat er weer een GEO opleiding van start. Bij voldoende inschrijving kan er ook een GEO opleiding in het najaar beginnen.

Voor wie

(ex) clienten van GGZ, verslavingszorg of Maatschappelijke opvang, c.q. mensen die ervaring hebben met psychiatrische problemen, verslaving en/of dak- en thuisloosheid en die als ervaringsdeskundige al minimaal een half jaar werken, danwel in een betaalde functie, danwel als vrijwilliger.

Aangeboden door IGPB i.s.m. HvA

In de zorg is er steeds meer behoefte aan hulpverleners, mentoren of ondersteuners die werken vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Zij worden ook wel ervaringswerkers genoemd. De GEO biedt ervaringsdeskundigen de gelegenheid zich verder te kwalificeren voor dit werk. In een samenwerkingsverband hebben het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Arkin de Ervaringsagoog opleiding (GEO) ontwikkeld.

De opleiding duurt 5 maanden en is met name gericht op het methodisch handelen vanuit eigen ervaringen. De lesdagen zijn op woensdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.  De opleiding leidt op tot ervaringsdeskundig agogisch handelen in de GGz. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al werken als ervaringsdeskundige (eventueel als vrijwilliger of stagiaire), dat zij kunnen reflecteren op hun eigen functioneren, dat zij ervaringen vanuit de werkplek kunnen inbrengen en dat ze tijd hebben voor huiswerkopdrachten. Gemiddeld vergt de opleiding een tijdsinvestering van een dag per week. Bij de opleiding hoort een literatuurmap.

De doelen die voor de GEO zijn geformuleerd zijn de volgende:

 • Inzicht verwerven in eigen handelen
 • Grenzen en mogelijkheden herkennen van een organisatie
 • Agogische vaardigheden verwerven ten aanzien van het voeren van gesprekken en het omgaan met cliënten
 • Het (h)erkennen van de eigen grenzen
 • Inzicht verwerven in de eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Reflectief vermogen ontwikkelen
 • Kennis van essentiële wetten uit het gezondheidsrecht
 • Inzicht verwerven in eigen verwachtingen, rol en taakopvatting ten aanzien van ervaringsdeskundigheid
 • Inzicht in het functioneren in een team en een organisatie
 • Inzicht in het werken in een ambulante organisatie, een kliniek of een instelling
 • Basaal vermogen tot intervisie

Het GEO beoogt zoveel mogelijk een koppeling te maken tussen kennis en vaardigheden. Daarbij staat de dagelijkse praktijk van de ervaringdeskundige in een hulpverleningsteam zoals bv een FACT team centraal. Het curriculum is opgedeeld in twee hoofdsecties.

In de eerste lessen wordt een basis gelegd ten aanzien van de agogische vaardigheden, inzicht verwerven in eigen talenten en valkuilen, kennis van wetten, grenzen van organisaties en het functioneren in een team vanuit het perspectief van de individuele werknemer (ervaringsdeskundige) en vanuit de rol in het team. Daarnaast zal een basis worden gelegd voor het reflecteren op het eigen handelen.

In het tweede deel worden aspecten uit de eerste lessen nader uitgediept. De agogische vaardigheden zullen worden vergroot op het gebied van hoe de ervaringsdeskundige kan functioneren in een netwerk en wat dit voor gevolgen heeft voor de manier van handelen. Vragen als hoe ga ik om met behoeften van cliënten en hoe bepaal ik in hoeverre deze realistisch zijn, zullen aan bod komen. Daarnaast zal worden ingegaan op zelfzorg en zelfhulp en sociale activering in brede zin. De organisatie zal nader worden uitgediept door in te gaan op het werken in een kliniek en een ambulante organisatie. Het werken aan vermaatschappelijking zal hierbij worden betrokken. Het reflecteren op het eigen handelen en inzicht in eigen talenten en
valkuilen zal worden uitgediept door middel van een case study (gevalsstudie), kritische analyse van een praktijksituatie en presentatie over jouw persoonlijke ontwikkeling en
leerpunten.

Aanmelden
Meer

Bekijk het aanbod

Cursussen

Ervaringsdeskundigheid kun je op verschillende niveaus (verder) ontwikkelen. Voor wie niet (meteen) een beroepsopleiding wil gaan volgen is er een ruim aanbod aan cursussen en trainingen waarmee je kunt oriënteren op ervaringsdeskundigheid. Wat is dat nou precies, ervaringsdeskundigheid? Wat is er allemaal mogelijk voor een ervaringsdeskundige? Hoe zet ik mijn ervaringen op gepaste en doeltreffende wijze in?

Bekijk aanbod

Overig

Hier vind je mogelijkheden om je ervaringskennis of -deskundigheid (door) te ontwikkelen anders dan cursus of opleiding.

Bekijk aanbod