Contact
Aanbod

Maak een keuze uit ons aanbod cursussen en opleidingen

Vrijwilliger voor de Cliëntenraad Arkin

3 jaar, ca. 8 uur per week

Iedereen met een GGZ behandel ervaring

Ervaringsdeskundige inzet in leiderschap, advies en bestuur

Klassikaal: 67 uur, Online: 3 uur, Zelfstudie: 59 uur

leidinggevenden, beleidsadviseurs, managers, toezichthouders of bestuurders

Mensen die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen met GGZ, verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

Howie the Harp™

Duur: 1 jaar Contact uren per week: 16 weken les van maandag tot en met donderdag en vrijdag e-learning, 28 weken stage

Een 1 jarige fulltime opleiding voor iedereen met eigen cliëntervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. (Er worden geen eisen gesteld aan leeftijd en vooropleiding. Motivatie en mate van herstel zijn de belangrijkste selectiecriteria).

Ervaringswerkgroep

doorlopend, 2 uur per bijeenkomst

Oud-deelnemers aan de oriëntatiecursus 'Werken Met Eigen Ervaring" (WMEE)

HBO denk- en werkniveau, ervaringsdeskundigheid is een grote pre

Zet Je Ervaring In

4 maandagmiddagen van 14.00-17.00 uur

Voor mensen die ervaringen (financiën, psychiatrie, dakloosheid of verslaving) willen inzetten

zie omschrijving

M.O.E.D.

Eens per twee weken een dag naar school, 21 lesdagen, 150 uur in totaal, daarnaast 570 uur werken aan praktijkgerelateerde portfolio-opdrachten

Medewerkers in het sociale domein of zorg die eigen, ingrijpende, levenservaring heeft doorgemaakt en minimaal een MBO-4 diploma

TOED

15 bijeenkomsten

(ex) cliënten van GGZ, verslavingszorg of Maatschappelijke opvang, c.q. mensen die ervaring hebben met psychiatrische problemen, verslaving en/of dak- en thuisloosheid en die als ervaringsdeskundige zouden willen gaan werken.

GEO

18 bijeenkomsten

(ex) clienten van GGZ, verslavingszorg of Maatschappelijke opvang, c.q. mensen die ervaring hebben met psychiatrische problemen, verslaving en/of dak- en thuisloosheid en die als ervaringsdeskundige al minimaal een half jaar werken, danwel in een betaalde functie, danwel als vrijwilliger.

iedereen die ervaringskennis wil ontwikkelen

iedereen die ervaringsdeskundige LVB wil worden

iedereen die ervaringsdeskundige LVB wil worden

Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht

10 bijeenkomsten van 6,5 uur (10.00-16.30 uur)

Professionals in de zorg en het onderwijs

Jongeren met ervaringen met GGZ, dak- en thuisloosheid, jeugddetentie of problemen thuis