Vraag / opmerking
Aanbod

Maak een keuze uit ons aanbod cursussen en opleidingen

Samen Sterk, training tot (aspirant) ervaringsdeskundige

10 maanden, 8 contact uren per week

Mensen die (aspirant) ervaringsdeskundige willen worden

Howie the Harp™

Duur: 1 jaar Contact uren per week: 16 weken les van maandag tot en met donderdag en vrijdag e-learning, 28 weken stage

Een 1 jarige fulltime opleiding voor iedereen met eigen cliëntervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. (Er worden geen eisen gesteld aan leeftijd en vooropleiding. Motivatie en mate van herstel zijn de belangrijkste selectiecriteria).

Basis training Vertrouwenspersoon In West

info: m.verdonk@sw-sl.nl of r.brockotter@sw-sl.nl

Ervaringsdeskundigen die iets voor een ander willen betekenen

(ex-)deelnemers van het Leger des Heils, die een (ontwrichtende) ervaring willen omzetten in kennis om anderen te ondersteunen

Be learning Ervaringsdeskundigheid

Totaal 19 uur, Contact uren per week: 3 keer drie uur in twee maanden

Mensen die willen onderzoeken of ze hun eigen ervaringen en ervaringskennis willen inzetten in vrijwilligerswerk

Mensen die zich aan het begin bevinden van het inzetten van hun eigen ervaringen met GGZ, verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

TOED

15 bijeenkomsten

(ex) cliënten van GGZ, verslavingszorg of Maatschappelijke opvang, c.q. mensen die ervaring hebben met psychiatrische problemen, verslaving en/of dak- en thuisloosheid en die als ervaringsdeskundige zouden willen gaan werken.

GEO

18 bijeenkomsten

(ex) clienten van GGZ, verslavingszorg of Maatschappelijke opvang, c.q. mensen die ervaring hebben met psychiatrische problemen, verslaving en/of dak- en thuisloosheid en die als ervaringsdeskundige al minimaal een half jaar werken, danwel in een betaalde functie, danwel als vrijwilliger.