Vraag / opmerking
Aanbod

Maak een keuze uit ons aanbod cursussen en opleidingen

Mensen met ervaringskennis die zich willen ontwikkelen als onderzoeksmedewerker of hier al ervaring mee hebben.

enthousiaste vrijwilligers met ervaringen (zie omschrijving)

Mensen die zich willen oriëntern op het inzetten van hun eigen ervaringen met GGZ, verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht

10 bijeenkomsten van 6,5 uur (10.00-16.30 uur)

Professionals in de zorg en het onderwijs

Zet Je Ervaring In

3 avonden

Voor mensen die ervaringen (financiën, psychiatrie, dakloosheid of verslaving) willen inzetten

Jongeren met ervaringen met GGZ, dak- en thuisloosheid, jeugddetentie of problemen thuis

Mensen die zich willen oriëntern op het inzetten van hun eigen ervaringen met GGZ, verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

Howie the Harp™

Duur: 1 jaar Contact uren per week: 16 weken les van maandag tot en met donderdag en vrijdag e-learning, 28 weken stage

Een 1 jarige fulltime opleiding voor iedereen met eigen cliëntervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. (Er worden geen eisen gesteld aan leeftijd en vooropleiding. Motivatie en mate van herstel zijn de belangrijkste selectiecriteria).

M.O.E.D.

Eens per twee weken een dag naar school, 21 lesdagen, 150 uur in totaal, daarnaast 570 uur werken aan praktijkgerelateerde portfolio-opdrachten

Medewerkers zorg/welzijn met een persoonlijk proces van herstel in verslavingszorg of op psycho sociaal terrein

Samen Sterk, training tot aspirant ervaringsdeskundige

Duur: 8 weken training, 2 x 3 maanden praktijk (in totaal ong. 10 maanden), Contact uren per week: 4 uur

Voor iedereen in Amsterdam West (bij voorkeur) die ervaring heeft met een moeilijke periode of gebeurtenis (zoals sociaal isolement, eenzaamheid, armoede, verlies, ziekte, geweld,scheiding of psychische problemen) en dit grotendeels heeft verwerkt.

TOED

15 bijeenkomsten

(ex) cliënten van GGZ, verslavingszorg of Maatschappelijke opvang, c.q. mensen die ervaring hebben met psychiatrische problemen, verslaving en/of dak- en thuisloosheid en die als ervaringsdeskundige zouden willen gaan werken.

GEO

18 bijeenkomsten

(ex) clienten van GGZ, verslavingszorg of Maatschappelijke opvang, c.q. mensen die ervaring hebben met psychiatrische problemen, verslaving en/of dak- en thuisloosheid en die als ervaringsdeskundige al minimaal een half jaar werken, danwel in een betaalde functie, danwel als vrijwilliger.

Be learning Ervaringsdeskundigheid

Totaal 19 uur, Contact uren per week: 3 keer drie uur in twee maanden

Mensen die willen onderzoeken of ze hun eigen ervaringen en ervaringskennis willen inzetten in vrijwilligerswerk