Vraag / opmerking
Cursussen 

Howie the Harp™ voor medewerkers

€1.495 vrij van BTW
Waar

Aalbersestraat 244, ingang houten poort in de Sam van Houtenstraat

Wanneer

februari 2020

Voor wie

Medewerkers zorg/welzijn met een persoonlijk proces van herstel in verslavingszorg of op psycho sociaal terrein

Aangeboden door HVO-Querido onder licentie van Pameijer

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de maatschappelijke sector ( zorg en welzijn/GGZ) en die voor of tijdens hun beroepsmatige leven een persoonlijk proces van herstel doorgemaakt. Hierbij gaat het om eigen ervaring met de psychiatrie, in de verslavingszorg of op psycho sociaal terrein.

Tijdens de opleiding maken deelnemers zich de beroepsvaardigheden eigen van een ervaringsdeskundige. Deze vaardigheden zijn gebaseerd op het landelijk beroepscompetentieprofiel, te downloaden via https://www.deervaringsdeskundige.nl/media/21569/GGZ_ERVARINGSDESKUNDIGHEID.pdf

 

Op het programma staat de ontwikkeling van ervaringskennis, theoretische en praktijkkennis. De volgende thema’s komen hierbij aanbod;

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • De competenties van de ervaringsdeskundige
  • Achtergrondkennis over ervaringsdeskundigheid
  • Tools voor in de praktijk
  • Uitwisseling van dilemma’s uit praktijk situaties. Na afloop van de opleiding kan je je verder profileren als medewerker met ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Neem je als vrijwilliger deel aan de opleiding dan biedt het mogelijkheden om te gaan solliciteren naar vacatures voor ervaringsdeskundigen.
Aanmelden
Meer

Bekijk het aanbod

Cursussen

Ervaringsdeskundigheid kun je op verschillende niveaus (verder) ontwikkelen. Voor wie niet (meteen) een beroepsopleiding wil gaan volgen is er een ruim aanbod aan cursussen en trainingen waarmee je kunt oriënteren op ervaringsdeskundigheid. Wat is dat nou precies, ervaringsdeskundigheid? Wat is er allemaal mogelijk voor een ervaringsdeskundige? Hoe zet ik mijn ervaringen op gepaste en doeltreffende wijze in?

Bekijk aanbod

Overig

Hier vind je mogelijkheden om je ervaringskennis of -deskundigheid (door) te ontwikkelen anders dan cursus of opleiding.

Bekijk aanbod