Vraag / opmerking
Ervaring

"Lana Virginia, bezoeker inloop"

Lana Virginia, 30 jaar, woont in Amsterdam en komt al jaren bij dagactiviteitencentrum De Tour aan de Delflandlaan in Amsterdam-West. Zij gaat elke woensdagochtend naar het Herstelcafé in dagactiviteitencentrum De Tour. Dat is een inloop die wekelijks geopend is en vrij toegankelijk is voor iedereen. Tijdens het Herstelcafé praten de deelnemers een uur lang over een bepaald thema. Daarbij kun je denken aan thema’s als hoop, vakantie, liefde, geld, zorg, eenzaamheid, opleidingen, steun, werk, hobby etc.

Ze luisteren naar elkaar en leren van elkaars ervaringen. Meepraten is niet verplicht, soms willen mensen gewoon aanschuiven en een kopje koffie of thee meedrinken. Er zijn altijd twee ervaringsdeskundigen van het Herstelbureau aanwezig.

“Ik kwam bij de Tour door een flyer die naast de lift hing in mijn flat over een kookcursus bij De Tour. Ik vind het fijn om dagactiviteiten te hebben dat geeft me structuur. Als ik niet kom bij de Tour dan ben ik depressief en lig ik in bed. Voor mij is herstel: opknappen en weer dingen buiten de deur gaan doen.”

Sinds Lana is begonnen met de kookcursus is zij steeds meer gaan doen. Naast het bezoeken van de inloop volgt ze sinds kort ook de cursus Kennismaken met Herstel die wordt aangeboden door het Herstelbureau. Tijdens deze korte cursus gaan de deelnemers in gesprek over onderwerpen als: bronnen van steun, valkuilen en belangrijke mensen in hun leven.

“Ik vind het een fijne cursus. Je komt achter dingen waar je zelf niet aan denkt. Je leert veel van elkaar. Ik hoop meer cursussen te volgen. Het is ook altijd prettig om na afloop een mooi certificaat te krijgen.”