Contact
Ervaring

"Veronica, bezoeker inloop"

En nu ben ik sterker en hersteld en werk ik hier met vertrouwen en moed aan mijn toekomst.

 

Veronica deelt met ons hoe waardevol het kan zijn om een inloop te bezoeken en daar te ontmoeten, te verbinden en in je eigen tempo en op je eigen manier te werken aan je herstel:

Ik ben Veronica, 47 jaar. Ik heb een zoon van 14, een vriend en een poes.

Al 14 jaar woon ik in zuid Oost en je kunt gerust zeggen dat ik een actieve, betrokken bewoonster ben. Ook in de ‘huiskamer’ van het Leger in Zuid-Oost. Daar geef ik aan senioren Zumba-les en help ik  bij de vele leuke activiteiten.

Ik ben inmiddels ook ervaringsparticipant bij de inloop ‘THUIS’ van het Leger des Heils in Amsterdam noord. Twee jaar geleden zat ik in een periode waarin ik heel kwetsbaar was. Ik las in een folder over een creatieve ruimte bij de inloop ‘THUIS’. Ik werd daar heel warm onthaald en voelde dat ik hier veilig was. Ik kon veel pijn uiten in creatief werk en praten met andere bezoekers. Het was fijn om te praten en zeker ook om begrepen te worden. Veilig zijn is niet iets vanzelfsprekends voor mij.  Zeker niet toen ik me in het duister bevond. Maar hier vond ik licht, warmte en veiligheid. En nu ben ik sterker en hersteld en werk ik hier met vertrouwen en moed aan mijn toekomst.

Zij vond haar plek bij THUIS van het Leger des Heils.

https://www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam/thuis

THUIS is een  plek waar je jezelf creatief kan uiten.

Waar mensen je naam kennen en je jezelf mag zijn.

De bezoekers variëren in alle leeftijden, nationaliteiten en geloofsovertuigingen.

Een plek waar men samenkomt om koffie te drinken, eten en mooie creatieve dingen te maken. Het biedt een opstap naar persoonlijk herstel aan de hand van workshops, trainingen, zelfhulpgroepen en desgewenst begeleiding.

Hier heeft men geen vooroordelen.

Wel een luisterend oor en begrip voor elkaar.

Heel verschillend en toch hetzelfde zijn, iets heel bijzonders.

Hier zijn wij samen ÉÉN en THUIS.

 

Veronica